Poniżej publikujemy listę nagrodzonych wystawców. 

Nagrodzeni

Jury w składzie:

  • dr hab., prof. UMCS Mariola Tymochowicz (Muzeum Narodowe w Lublinie) – Przewodnicząca Komisji
  • dr Katarzyna Kraczoń (Stowarzyszenie Twórców Ludowych)
  • Wojciech Kowalczuk (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej)
  • Magdalena Zaworska (Warsztaty Kultury w Lublinie) – Sekretarz Komisji

oceniając dnia 19.08.2023 kunszt artystyczny prezentowanych prac, zgodność z tradycyjnymi wzorami i techniką wykonania, indywidualne i twórcze podejście w przekazywaniu istotnych wartości kulturowych, jak również ogólną estetykę stoiska, po zapoznaniu się z pracami prezentowanymi na Jarmarku Jagiellońskim przyznało nagrody.

Nagrody Główne w postaci wydruku pocztówek promujących twórczynię/twórcę oraz zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Jarmarku Jagiellońskiego realizowanego w ramach Festiwalu Re:tradycja.

1. Alla i Volodymyr Markarian (formy do pierników i stemple drewniane)
2. Dmytro Kudria (zabawka)
3. Dmytro Bereziuk (instrumenty)
4. Elżbieta Klimczak (rzeźba ceramiczna)
5. Mirosława Grochocka (wycinanka)

Wyróżnienia w postaci zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Jarmarku Jagiellońskiego realizowanego w ramach Festiwalu Re:tradycja:

1. Wiesław Chołuj (plecionkarstwo)
2. Lucyna Kędzierska (tkactwo dwuosnowowe)
3. Iwona Barecka (plastyka zdobnicza i obrzędowa)
4. Józef Lewkowicz (drzeworyt płazowski)
5. Czesława Lewandowska (koronka)
6. Olha Sakhno (pisanki)
7. Małgorzata Barnat (haft kujawski)
8. Wanda Krzymińska (haft kaszubski)
9. Marek Kozak (kowalstwo)
10. Olena Machekhina (dziewiarstwo)
11. Bogumiła Leśniak (rzeźba)