Garncarstwo i ceramika, Rzeźba

Polska,

Obice

    Pani Elżbieta Klimczak od 10 roku życia zajmuje się garncarstwem, w tajniki którego wprowadził ją ojciec, Stefan Sowiński. Jest to tradycja rodzinna, która została zapoczątkowana przez jej pradziadka w 1850 roku. Wśród wyrobów pani Elżbiety znajdziemy nie tylko naczynia, m.in. dwojaki, dzbanki na barszcz, garnki na mleko czy ogórki, ale także rzadziej spotykane gliniane rzeźby, w tym „świątki”, madonny, kapliczki, szopki czy anioły. Pani Klimczak tworzy także gwizdki i inne zabawki dla dzieci. Za swoją działalność była nagradzana m.in. w Kielcach i Toruniu. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

     

    Kontakt
    e-mail: elzbietaklimczak022@gmail.com
    telefon: +48 660286990