Drzeworyt, Obróbka kamienia

Polska,

Nowe Sioło

  • Józef Lewkowicz na tle swoich obrazów.
  • Linoryt przedstawiający Maryję i Jezusa.
  • Stempel linorytu przedstawiający portret Maryi z Jezusem na ręce.
  • Mężczyzna podpisuje się na swojej pracy - linorycie.
  • Rzeźba anioła

  Pan Józef Lewkowicz od najmłodszych lat rozwijał swoje szerokie zainteresowania związane ze sztuką. Malował, tworzył zabawki oraz rzeźby w drewnie, potem także w kamieniu. Dziś zajmuje się m.in. kamieniarką nawiązującą do wzorów bruśnieńskich oraz odtwarzaniem drzeworytów płazowskich. Do tworzenia swoich drzeworytów wykorzystuje drewno liściaste – czereśniowe, orzechowe i bukszpanowe, a wzory odbija na papierze metodą drukarską. Jego prace nawiązują do tradycji Płazowa, wioski która leży dziś w granicach województwa podkarpackiego. To właśnie tam od lat 30’ XIX w. Mateusz Kostrzycki wraz z rodziną tworzył drzeworyty przedstawiające postaci świętych oraz sceny biblijne. Odbitki można było kupić na okolicznych odpustach i jarmarkach, skąd potem trafiały one do chat, obejść czy kapliczek.

  Reaktywacja i rozwój drzeworytu płazowskiego zostały w 2022 r. wpisane do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.