Kowalstwo i obróbka metali

Polska,

Simuny

  Pan Marek Kozak kowalstwa uczył się od Romualda Muszyńskiego z Hermanówki oraz podglądając pracę okolicznych kowali, m.in. Mieczysława Hulewicza z Czarnej Wsi Kościelnej. Dzięki temu jego wyroby są zakorzenione w tradycjach Podlasia. Wszystkie prace pana Marka i jego brata Adama Kozaka wykonywane są z żelaza rozgrzanego w hornie, które następnie jest kute, wyginane i formowane na gorąco. Panowie czerpnią wzory od starych mistrzów, podpatrując pozostałe w dawnych domach ich wsi zawiasy i zamyczki oraz zapoznając się ze zbiorami etnograficznymi Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Inspirują się także tradycjami Litwy, które poznają, uczestnicząc w plenerach kowalskich. Pan Marek od 2006 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2012 r. był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stoisku twórców znajdziemy wzorowane na dawnych wyrobach: krzyże, zawiasy, kołatki, zamyczki, zapadki, podkowy, a nawet zamknięcia do stodół. 

   

  Kontakt
  www: Kuźnia Ferrum Art
  e-mail: ferrumart2010@gmail.com
  telefon: +48 508290671