Plecionkarstwo

Polska,

Zdzisławice

    Pan Aleksander Bielak jako jedyny na całym Jarmarku Jagiellońskim wyplata koszyki z korzenia sosnowego, które sam pozyskuje. Wyplatać nauczył się od dziadka i ojca. Pochodzi ze Zdzisławic, wsi sąsiadującej z osławioną przez zespół „Jarzębina” Kocudzą. Jest świetnym tancerzem, zna wszelkie odmiany polek i oberków swego regionu. Jest członkiem Zespołu Obrzędowego „Janowiacy”. W roku 2013 otrzymał nagrodę w Konkursie na „Twórcę Jarmarku Jagiellońskiego”.