Rzeźba

Polska,

Zamkowa Wola

    Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie od 1997 r., wykonuje rzeźbę w drewnie o tematyce sakralnej, ale również i świeckiej nawiązującej do tradycji regionu świętokrzyskiego, gdzie mieszka, rzeźbiąc ptaszki, żydki, baby, świętokrzyskie diabły. W rzeźbach ukazuje legendy podania terenów z których pochodzi. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Między innymi zajął I miejsce w konkursie organizowanym przez WDK Kielce w konkursie „ptaki w sztuce ludowej”. Brał udział w wystawach w kraju i za granicą m.in w Brukseli w 2004 w ramach prezentacji polskiej sztuki ludowej podczas obchodów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.