Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Białoruś,

Mołodeczno

    Pani Volha Baburyna wycinanką białoruską zajmuje się od kilkunastu lat. Techniki wycinania uczyła się od babci i mamy, ale również podczas edukacji w szkole w Mołodecznie. Od 1997 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Białorusi. W 2011 r. otrzymała tytuł honorowy Mistrza Ludowego. W 2019 roku zajęła 3. miejsce w Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w kategorii „Wycinanka inspirowana”. Uczestniczka wielu wystaw i jarmarków.

     

    Kontakt
    e-mail: vitcinanca@gmail.com
    telefon: +375 333008909