Garncarstwo i ceramika

Białoruś,

Brześć

    • [Twórca z wyrobami z gliny. Stoisko Jarmarku.]
    • [Gliniane wyroby i twórcy przy stanowisku.]

    Valery Marchuk należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 20 lat wykonuje gwizdki, okaryny i dydki oraz różne drobne naczynia. Jest laureatem nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą.