Żywność

Polska,

Ruszów

    • [artystka tradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]

    Tomasz Kostrubiec posiada XIX wieczny warsztat olejarski do tłoczenia tzw oleju świątecznego roztoczańskiego (produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych). Olejarnia jest częścią roztoczańskiego ekomuzeum – Świąteczna Kraina- www.ekomuzeum-roztocze.pl i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną. Olejarnia zajęła pierwsze miejsce w konkursie Smaki Lubelszczyzny, otrzymała nagrodę specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego oraz zajęła trzecie miejsce w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo.