Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Ukraina,

Lwów

      Wykonuje tradycyjne ukraińskie pisanki.