Rzeźba

Polska,

Sobiska

  • Czarno-biała fotografia mężczyzny, który trzyma rzeźbę Adama i Ewy stojących pod drzewem. W tle stragan z rzeźbami.
  • [Pięć małych drewnianych rzeźb, przedstawiajace kapelę góralską.]
  • [Rzeźba przedstawiająca Adama i Ewę, z motywem drzewa, węża i owocu.]]

  Pan Tadeusz Adamski był utalentowanym rzeźbiarzem ludowym, związanym z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej.  Od najmłodszych lat przypatrywał się pracy wuja – Henryka Wierzchowskiego i ojca – Mariana Adamskiego. Zadebiutował w 1972 roku, biorąc udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Lublinie „Sztuka Ludowa Północnej Lubelszczyzny”, w którym uzyskał wyróżnienie.

  Tematyka jego prac była różnorodna, przedstawiał sceny z codziennego życia wsi, postacie świętych patronów oraz sceny biblijne. Rzeźby wykonywał zazwyczaj z jednego kawałka drewna, starannie modelując kształty i proporcje. Doskonale panował nad drewnem, a prace pokrywał stonowaną polichromią. Wyrzeźbione przez niego postacie były statyczne, pełne powagi i prostoty. Jeśli pojawiały się elementy dekoracyjne, to zawsze były one dostosowane do wielkości i charakteru pracy.

  Jego rzeźby trafiły do prywatnych i muzealnych kolekcji w kraju i zagranicą. Prezentował je na licznych wystawach. Doskonaląc swój warsztat twórczy, brał udział w wystawach, targach, kiermaszach, plenerach oraz konkursach. Uczestnicząc w targach i kiermaszach, niemal zawsze prowadził pokaz wykonywania tradycyjnej rzeźby ludowej. Przez wiele lat prowadził warsztaty rzeźbiarskie w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, a także w szkołach i placówkach kultury. Swoją wiedzę oraz bogate doświadczenie przekazał żonie Elżbiecie, córce Annie i synowi Karolowi.

  Od 1978 roku należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2010 roku został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest autorem książki pt. „Historia rzeźby ludowej w gminie Adamów, czyli jak, gdzie i kiedy powstał Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej”, w której szczegółowo opisał tradycje ośrodka łukowskiego.

  Zmarł w 2023 roku.