Garncarstwo i ceramika

Litwa,

Kaunas

    Pani Romualda zajmuje się ceramiką. Ukończyła liceum artystyczne w Kłajpedzie. Od 1980 roku pracowała w fabryce ceramiki w Kownie. Tworzy głównie miniatury naczyń – dzbanuszki, wazoniki, garnuszki, z pokrywkami i bez. Jej malutkie dzieła sztuki są zdobione z niezwykłą starannością i drobiazgowością. Inni twórcy nazywają panią Romę „jubilerem ceramiki”.

    Jest uznaną twórczynią. Uczestniczyła w wielu wystawach, konferencjach i sympozjach nie tylko na Litwie, ale także m.in. w Estonii, Łotwie, Finlandii, Polsce, Rosji. Od 1996 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Litwy.