Kowalstwo i obróbka metali

Litwa,

Kowno

      Pan Ričardas Grekavičius od 1988 r. zajmuje się kowalstwem, którego nauczył się samodzielnie. Należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Związku Kowali Litewskich. Jest laureatem nagrody „Złotego Wieńca” przyznawanej najlepszym artystom ludowym.