Biżuteria, Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Ukraina,

Czerkasy / Черкаси

  • Opaska na głowę z kwiatami.
  • Replika tradycyjnego stroju ludowego Ukrainy.

  Czasami do tego by odnaleźć wielką pasję, wystarczy niewielki impuls. W 2016 roku pani Olena Afanasenko pracując w wydawnictwie i przygotowując publikację jednego z albumów o ukraińskiej biżuterii, spotkała się z informacją, która przykuła jej uwagę. Wynikało z niej, że o ile w dzisiejszych czasach nie brakuje replik tradycyjnych strojów ludowych, o tyle problemem jest zdobycie wieńców, które były niegdyś ich nieodłącznymi elementami. Wtedy postanowiła zgłębić temat dawnych woskowych wianków panieńskich i weselnych, których czasami na próżno szukać nawet w zbiorach muzealnych. Skrupulatna kwerenda, poszukiwanie dawnych fotografii oraz spotkania z ludźmi, którzy pamiętali tę tradycję, przyniosły efekty. Z czasem razem ze swoją koleżanką, Oleną Pochtaryovą, stworzyła projekt o nazwie „Motyle w głowie”, który zajmuje się nie tylko gromadzeniem wiedzy o tym elemencie ukraińskiej kultury, ale także rekonstrukcją samych wieńców. Choć twórczynie są związane głównie z okolicami Czerkasów, to jednak w swojej pracy skupiają się także na wielu innych regionach i lokalnych tradycjach Ukrainy.

  Technologia wykonywania woskowych wianków na Winnicczyźnie została w 2020 roku wpisana na Ukraińską Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

  Kontakt
  www: Метелики в голові fb
  e-mail: po4taryova@gmail.com
  telefon: +380 675938688