Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Litwa,

Radeiniao

    Pani Nijolė Rimkienė od około 30 lat zajmuje się wycinankarstwem. Wiedzę i umiejętności przejęła od ojca. Jest członkinią Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a także założycielką i prezeską Rosieńskiego Regionalnego Towarzystwa Sztuki Ludowej „Sodžius”. Od lat 90-tych do chwili obecnej otrzymała za swoją pracę wiele nagród i wyróżnień. W 2014 i 2018 r. zdobyła tytuł „Twórczyni Jarmarku Jagiellońskiego”.