Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Białoruś,

Novohrudok

    • [Kobieta wykonująca wielkoformatowe wycinanki z białego papieru.]
    • [Stoisko Jarmarku. Kobieta wykonująca wielkoformatowe wycinanki z białego papieru.]

    Nataliia Klimko pochodzi z Białorusi i zajmuje się wycinankarstwem od 2009 roku. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień oraz uczestniczka wystaw i kiermaszy na Białorusi i poza granicami kraju.