Hafciarstwo i koronkarstwo, Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Białoruś,

Gorodok

    Maryna Hushcha od dzieciństwa zajmuje się białoruskim haftem i tkactwem. Jest to tradycja rodzinna. W pracach dominują cechy charakterystyczne dla centralnej części Białorusi. Pani Maryna należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.