Hafciarstwo i koronkarstwo, Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Polska,

Bielowice, Opoczno

    Marianna Rzepka podtrzymuje rodzinną tradycję, tworzy w wielu dziedzinach sztuki ludowej. Haftem i koronką zdobi stroje regionalne, serwety, koszule, obrusy. Zajmuje się również plastyką obrzędową, wykonuje pisanki, palmy opoczyńskie, a także ozdoby wnętrza: kwiaty, pająki, wycinanki. Prace Pani Marianny były nagradzane w licznych konkursach, prezentowane na wystawach sztuki i rękodzieła ludowego. Pani Marianna należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, do Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Bielowicach.