Kowalstwo i obróbka metali

Litwa,

Wilno

  Pan Juozas Stankevičius kowalstwem zajmuje się od 1980 r. Jest to tradycja rodzinna, pan Juozas to trzecie pokolenie wykonujące ten zawód. Wśród całego szeregu kowalskiego asortymentu odnajdujemy piękne, niezwykle unikatowe tradycyjne litewskie kute krzyże. Pan Stankevičius należy do Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.     Rozmowa odbyła się podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie w 2017 r.

     For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
     Wyrażam zgodę