Biżuteria, Kowalstwo i obróbka metali

Litwa,

Wilno

    Pan Egidijus Latėnas zajmuje się kowalstwem i wykonywaniem biżuterii. Tworzy od 40 lat, od kiedy to ukończył szkołę artystyczną. Pracował m.in. jako muzealny konserwator metalu w Litewskim Muzeum Sztuki, a następnie jako kowal, prowadząc własną działalność. Jego dziadek również był kowalem. Dla pana Egidijusa sztuka tradycyjna stała się z czasem głównym źródłem twórczej inspiracji. Interesuje się on nie tylko dawnymi wzorami, ale także technikami wyrobu, zastanawiając się, jak w dawniej wyglądała praca kowali, gdy nie mieli dostępu do wielu dzisiejszych narzędzi i rozwiązań. Pan Egidijus tworzy m.in. krzyże w kształcie słońca, zamki, zawiasy, uchwyty ręcznie kute, miedziane lub mosiężne i wiele innych. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Litwy oraz Litewskiego Związku Kowali. W 2021 roku jego prace zostały nagrodzone na corocznej wystawie-konkursie sztuki ludowej „Złoty Wieniec”.

    Tradycja wykonywania krzyży oraz ich symbolika zostały w 2008 r. wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (UNESCO).

     

    Kontakt
    e- mail: latenaart@gmail.com