Garncarstwo i ceramika

Litwa,

Kowno

    Pan Artūras Survila w 1984 r. ukończył szkołę garncarstwa i od tamtego czasu zajmuje się tą dziedziną rzemiosła. Wykorzystuje miejscowe złoża gliny, naczynia wyrabia na kole garncarskim. Wykonuje m.in. garnki, miski oraz dzbany, szkliwiąc je i ozdabiając tradycyjnymi litewskimi wzorami. Jest członkiem Litewskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestniczy także w plenerach garncarskich w Czarnej Wsi Kościelnej na Podlasiu.