Garncarstwo i ceramika

Ukraina,

Lwów

      Pani Anna zajmuje się ceramiką dekoracujną