Obróbka drewna

Polska,

Hajnówka

    • Anna i Jerzy Tarasiewicz

    Pan Jerzy Tarasiewicz zajmuje się toczeniem drewnianych naczyń. Umiejętność tę nabył w domu rodzinnym, pomagając w pracy swojemu ojcu, Michałowi Tarasiewiczowi, który od 1974 roku współpracował z Cepelią. Znając podstawy pracy z drewnem, pan Jerzy zaczął poszukiwać nowych wzorów, ale także zainteresował się rzemiosłem wywodzącym się z rejonów Puszczy Białowieskiej. Od 1982 roku zajmuje się toczeniem wyrobów z drewna, wykonując zarówno prace artystyczne, autorskie, jak i odtwarzane na podstawie zbiorów zgromadzonych w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Jego doradczynią i pomocniczką jest żona Anna. Małżeństwo Tarasiewiczów przekazało zamiłowanie do drewna także swoim córkom i wnukom. Pan Jerzy wykorzystuje w pracy drewno brzozy, olchy, lipy, jesionu i dębu oraz techniki strugania, podrzeźbiania, dłubania i toczenia na zbudowanej przez siebie tokarce ręcznej. Tworzy kufle, kubki, kadłubki, cukiernice i solnice, kopańki, moździerze i świeczniki. Od 2014 r. należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2023 r. jego wyroby zostały nagrodzone w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej organizowanym przez Podlaski Instytut Kultury, a następnie prezentowane na wystawie prac podlaskim rzemieślników w Białymstoku.

     

    Kontakt
    e-mail: j_tarasiewicz@o2.pl