Rzeźba

Polska,

Dąbrowice

    • [Zdjęcie czarno-białe, mężczyzna stoi przy stoisku z rzeźbami ludowymi przedstawiającymi anioły]

    Pan Adam zajmował się rzeźbą ludową. Obrabiał drewno dłutem, a wykończenia krótkim nożykiem. Pracował w drewnie lipowym. Tematem prac były wspomnienia związane ze wsią łowicką, takie jak praca na polu czy uczestnictwo w obrzędach (poświęcenie pola, chodzenie z kogutkiem, kolędnicy). Pan Głuszek należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Otrzymał m.in. nagrodę Oskara Kolberga, brązowy medal „Gloria Artis”,  odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  Założył muzeum kultury ludowej. W trzech zabytkowych obiektach zgromadził przedmioty ściśle związane z dawną codziennością łowickiej wsi. W jednym z budynków otworzył izbę chłopską z początków XX w. z oryginalnymi sprzętami i wystrojem wnętrza. W swoich zbiorach posiadał również stroje ludowe.