Jury w składzie:

– dr hab. Mariola Tymochowicz (Muzeum Narodowe w Lublinie) – Przewodnicząca Komisji

– Małgorzata Kunecka (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

– Agata Mucha (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

– Piotr Piszczatowski (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Targowisko Instrumentów)

– Magdalena Zaworska (Warsztaty Kultury w Lublinie) – Sekretarz Komisji,

oceniając kunszt artystyczny prezentowanych prac, zgodność z tradycyjnymi wzorami i techniką wykonania, indywidualne i twórcze podejście w przekazaniu istotnych wartości kulturowych, jak również ogólną estetykę stoiska, po zapoznaniu z pracami prezentowanymi na Jarmarku Rzemieślniczym przyznało

Nagrody główne:

1. Magdalena Papakul (tkactwo podlaskie)

2. Grażyna i Zenon Śmigel (obróbka bursztynu)

3. Stanisław Piwowarczyk (instrumenty żywieckie)

4. Bernadeta Musiał i Małgorzata Polańska – Kubiak (odzież i koronka nadpopradzka)

5. Beata Legierska (koronka koniakowska)

6. Paweł Piechowski (garncarstwo podlaskie)

Wyróżnienia:

1. Jan Dudziński (tyszowieckie świece woskowe)

2. Piotr Rogaliński (zabawkarstwo, rzeźba)

3. Agnieszka Jackowiak, Maciej Filipczuk (rekonstrukcja ludowych nakryć głowy)

4. Piotr Buczek (instrumenty nadpopradzkie)

5. Marcin Blachura i Przemysław Ficek ( instrumenty żywieckie)

6. Tadeusz Krężel (zabawki, proste instrumenty)

7. Józef Lewkowicz (drzeworyt płazowski)

8. Katarzyna Zedel ( instrumenty)

9. Jarosław Rodak (garncarstwo – Rędocin)

10. Józef i Karol Lasik (zabawkarstwo stryszewskie)

11. Teresa Pryzmont (tkactwo dwuosnowowe podlaskie)

12. Józef Stańczyk (rzeźba kutnowska)

13. Stanisława Majda (plastyka obrzędowa lachowska)

14. Anna i Rajmund Kicmanowie ( (rzeźba w glinie)