Mali Orkiestranci poszukiwani! Zapraszamy najmłodszych wielbicieli muzyki, którzy zagrają tradycyjne melodie z Lubelszczyzny i wspólnie stworzą Małą Orkiestrę Jarmarku Jagiellońskiego!

ZAPISY

Każdy, kto choć raz odwiedził nasz festiwal wie, jak wiele energii i radości płynie z muzyki tradycyjnej. Wspólne granie, spędzanie czasu, nawiązywanie znajomości i dobra zabawa, to tylko część planu, który chcemy wykonać.

Zapraszamy dzieci w wieku 9+, które posiadają własny instrument*. Przewodnikiem po muzycznych ścieżkach Lubelszczyzny będzie Przemysław Łozowski – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Założyciel dętej orkiestry klezmerskiej Chojzes Klezmorim, działającej w latach 2001-2007 przy ACK Chatka Żaka w Lublinie. Od 2007 roku mieszka w Irlandii, gdzie aktywnie animuje życie społeczno-kulturalne Polonii. Jest założycielem kilku szkół polonijnych, prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz młodzieżą. Działając na Zielonej Wyspie, powołał do istnienia takie formacje jak The SuperTonic Orchestra, The Dulcis Polonia Choir, Kapelę do Wesela czy Polską Orkiestrę działającą przy polskiej szkole „Wspólna Wyspa” w Droghedzie. Prezes Fundacji Borówek 27, której celem jest min. promowanie kultury tradycyjnej Lubelszczyzny.

A jak jest w innych krajach? Na Węgrzech od połowy XX wieku sukcesywnie wprowadzano do podstaw edukacji ogólnej i muzycznej tradycyjną muzykę ludową. Podobnie w Irlandii, w której nauka gry tradycyjnych melodii jest wpisana do programu edukacji szkolnej, natomiast w Szwecji muzyce tej poświęcony jest jeden z wydziałów Królewskiej Akademii Muzycznej. Chcielibyśmy, aby najmłodsi mieszkańcy naszego regionu także mieli szansę zetknąć się z najbliższą im, niestylizowaną tradycją. Dzięki temu dzieci nie tylko będą znały ją ze słyszenia, ale staną się z czasem jej aktywnymi kontynuatorami, będą potrafiły się w niej poruszać i oceniać, co jest wartościowym, a co jedynie powierzchownym nawiązaniem do niej. Kontakt z muzyką tradycyjną, to również sposób rozwijania wrażliwości muzycznej oraz przybliżenia nas do zwyczaju powszechnego muzykowania.

Zajęcia będą odbywały się od 14 października, co tydzień w środy w godzinach 17.00-18.30 w sali widowiskowej Warsztatów Kultury w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a (II piętro). Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie internetowej Jarmarku Jagiellońskiego.

* np. skrzypce, wiolonczela, basy, kontrabas, bębenek obręczowy, trąbka, klarnet, puzon, saksofon, flet czy akordeon. W przypadku wątpliwości lub innych propozycji, prosimy o indywidualny kontakt: biuro@retradycja.eu, 81 533 08 18