Nadszedł naprawdę przedziwny czas. Mimo pięknej pogody, aktywności „na zewnątrz” musimy ograniczać do niezbędnego minimum. Jeżeli więc wspólnie z dziećmi spędzacie mnóstwo czasu zamknięci w czterech ścianach, zapraszamy Was do wirtualnej podróży przez tradycje Lubelszczyzny!

Przekazujemy Wam „Elementarz tradycji”, w którym znajdziecie zbiór cennych informacji i ciekawostek, opowiadających o życiu
codziennym ludzi mieszkających na wsi. Wiele zaprezentowanych tu materiałów już ponad 100 lat temu zgromadził Oskar Kolberg.
Podróżował on po Polsce z notatnikiem, zapisując wszystko, co zobaczył i usłyszał. Z zebranej przez niego dokumentacji powstało kilkudziesięciotomowe dzieło zatytułowane „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy,
pieśni, muzyka i tańce”, z którego możemy czerpać wiedzę o wszystkich regionach kraju.

W naszym elementarzu podróżujemy po Lubelszczyźnie, by poznać rzemiosła, ubiór, potrawy, muzykę, obyczaje i obrzędy, a także
wierzenia oraz opowieści o dawnych czasach. Wiele z nich należy już do przeszłości. Niektóre mogą wzbudzać zdziwienie. Tylko nieliczne
elementy przetrwały do dziś.

Przeczytaj publikację na ISSU.

Elementarz Tradycji do pobrania