• Trzy kobiety stoją na polu zboża.

Zespół Polesie_PL tworzą śpiewaczki, które mają duże doświadczenie związane ze śpiewem wschodniej Polski oraz Ukrainy. To pozwala im na pracę z pieśniami, poznawanymi dziś głównie za pośrednictwem śpiewu solowego. Duża część repertuaru pochodzi z archiwalnych nagrań z lat 50. i 60. XX wieku, w których zarejestrowano śpiew kobiet urodzonych pod koniec XIX wieku i na przełomie stuleci. Są to między innymi: Maria Kałużna z Orchówka (ur.1894), śpiewaczka z bardzo bogatym repertuarem, zwłaszcza przyśpiewek oraz pieśni weselnych w języku polskim i w miejscowej gwarze ukraińskiej, Maria Majówka (ur. 1914) z Bukowej Wielkiej i inne.

Na repertuar zespołu składają się pieśni przekazane przez ostatnie śpiewaczki regionu oraz utwory odtworzone z nagrań archiwalnych. Są to pieśni weselne, zalotne i miłosne, przyśpiewki, kołysanki i pieśni chrzcinne, a także unikalne swańki i wołodarki, wykonywane na przełomie zimy i wiosny.

Praca nad pieśniami zapisanymi na starych taśmach, tak by nie zatracić ich specyficznego, lokalnego stylu, opiera się zarówno na intuicji, jak i wcześniejszych doświadczeniach muzycznych członkiń zespołu. Jest to walor, który idzie w parze z niezwykłym wyrazem artystycznym i wykonawczym.

Skład zespołu:

Agnieszka Szokaluk, Julita Charytoniuk, Ewa Grochowska.