Etnomuzykolożka, śpiewaczka. Pochodzi z Polesia białoruskiego. Ukończyła dyrygenturę chóralną oraz historię sztuki w Mińsku. Absolwentka warszawskiej Muzykologii. Łączy działalność naukowo-badawczą z działalnością artystyczną. Jej repertuar to z jednej strony dawne pieśni ludowe, pieczołowicie przygotowane, tak jak śpiewały wiejskie mistrzynie i mistrzowie, z drugiej strony, to współczesne interpretacje ludowego repertuaru z wykorzystaniem różnych stylistyk muzyki popularnej. Znana z wykonań muzyki tradycyjnej a capella oraz występów w z takimi zespołami jak Kviecień, FolkRoll, R.U.T.A. czy Jacek Kleyff.