• Czarno-biała fotografia Miłosza Pękały

Miłosz Pękala jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w Klasie Perkusji. Studiował także w The Royal Danish Academy of Music w Kopenhadze pod kierunkiem prof. Gerta Mortensena. W 2014 r. otrzymał tytuł doktora sztuk muzycznych. W 2019 r. uzyskał habilitację.

Od wielu lat, jako solista lub kameralista, bierze udział w wielu prestiżowych koncertach, festiwalach i różnorodnych projektach artystycznych, obejmujących zarówno muzykę współczesną, rozrywkową, jak i etniczną. Specjalizuje się w grze na wibrafonie, zestawach multiperkusyjnych oraz instrumentach latynoamerykańskich.

Miłosz Pękala jest laureatem wielu konkursów zarówno jako solista, jak i kameralista. Ma w swoim dorobku również osiągnięcia na gruncie kompozytorskim. W 2015 r., wspólnie z członkami kwartetu „Kwadrofonik”, otrzymał Paszport „Polityki” w kategorii Muzyka Poważna.

Obecnie Miłosz Pękala pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, sprawuje kierownictwo artystyczne nad projektem „Hob-beats Percussion Group”, współtworzy grupy Mitch&Mitch, Pękala Kordylasińska Pękala, MIR, Chain Ensemble, a także bierze udział w wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach artystycznych.

Foto: Mateusz Żaboklicki.