Od wielu lat pasjonuje się kulturą tradycyjną. Mama Gabrysi, Filipa i Adama, z którymi wspólnie z mężem prowadzą Okolicznościowy Teatrzyk Rodzinny i Orkiestrę. Psycholożka pracująca w szkole oraz trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracowała przy projektach edukacyjnych i artystycznych m.in. z Fundacją Muzyka Kresów/Lublin, Stowarzyszeniem Dom Tańca/Warszawa, Stowarzyszeniem Krusznia/Suwalszczyzna, Warsztatami Kultury/Lublin, Stowarzyszeniem TRATWA/Olsztyn, Pracownią Tańca Współczesnego Pryzmat/Olsztyn. W pracy z dziećmi najbardziej interesuje ją wymyślanie i prowadzenie dłuższych procesów z wykorzystaniem tańca zabawy, śpiewania, muzykowania, opowiadania, teatru, a także sztuk plastycznych i kulinariów. Różne aspekty kultury tradycyjnej są pretekstem do kontaktu, nie-zwyczajnego spotkania i wspólnego, twórczego działania.