Dziecięcy zespół folklorystyczny „Oreli” powstał w 2010 roku w Narodowym Centrum Kultury Ludowej – Muzeum Iwana Honczara (Kijów). Nazwa zespołu Oreli, oznaczająca dawniej huśtawkę lub kołyskę, jest związana ze środowiskiem, w którym dzieci zostały wychowane. Wzrastając w otoczeniu kultury tradycyjnej, dzieci pielęgnują zamiłowanie do niej oraz mają szansę rozwijać swoje talenty i pasje.

Członkowie zespołu Oreli badają i ożywiają tradycyjną kulturę ukraińską: dawne pieśni, tańce, gry i zabawy, zwyczaje oraz muzykę instrumentalną. Dzieci zaczynają uczęszczać do zespołu w wieku 2–3 lat. Najpierw uczą się dziecięcych gier i zabaw, a później dołączają do starszych uczestników – śpiewają wielogłosowe pieśni, zapoznają się z tradycyjnymi tańcami i rekonstruują dawne obrzędy. Zespół zwraca szczególną uwagę  na  podtrzymywanie tradycyjnego sposobu gry na instrumentach muzycznych. Członkowie zespołu biorą udział w wyprawach terenowych, uczą się pieśni i muzyki od starszych mieszkańców wsi, badają tradycyjny sposób wykonania na żywo.

Ważną misją zespołu jest nie tylko wykonywanie muzyki ludowej na scenie, ale też utrzymywanie jej obecności w życiu codziennym: na weselach, świętach, zabawach dziecięcych i innych. Najmłodsi i ich rodzice wspólnie obchodzą tradycyjne święta ludowe, uczestniczą w festiwalach w Ukrainie i za granicą, organizują warsztaty poświęcone tradycyjnym tańcom dla dzieci i dorosłych, a tym samym przyczyniają się do zachowania i rozpowszechniania ukraińskiej kultury tradycyjnej.

Absolwenci dziecięcego zespołu ludowego Oreli rozwijają swoje umiejętności w młodzieżowych zespołach ludowych takich jak Shchuka Ryba, Shliah-dorizhen’ka, Viltse, a także angażują się we wspólne projekty z dziecięcą obsadą zespołu.

Opiekunowie zespołu

Liderka zespołu – Myrosława Vertiuk;

Instruktorka śpiewu – Sofiia Andruchshenko;

Instruktorka tańca – Jewhenija Szulha,

Instruktorzy gry na instrumentach – Yaryna Dron i Andrii Levchenko.

Warsztaty prowadzone przez Dziecięcy zespół folklorystyczny „Oreli”:

Warsztaty tradycyjnych zabaw ukraińskich

Warsztaty wykonywania gwizdków z trzciny i lalek z suchej trawy

Warsztaty tradycyjnych tańców ukraińskich

Warsztaty tradycyjnych zabaw ukraińskich