• Członkowie zespołu Balkan Taksim. Mężczyzna po lewej stronie trzyma w ręce instrument strunowy, a mężczyzna po prawej przenośne klawisze.

fot. Miluţă Flueraş

Balkan Taksim to projekt wyrastający z potrzeby tworzenia muzyki, która choć składa się z własnych kompozycji, to jednocześnie jest wyraźnie zakorzeniona w folklorze. Multiinstrumentalista Sașa-Liviu Stoianovici oraz odpowiedzialny za elektronikę Alin Zăbrăuțeanu odwołują się do złożonego dziedzictwa bałkańskiego. Wśród ich inspiracji znajdziemy utwory serbskie, macedońskie, bułgarskie, albańskie, tureckie czy arumuńskie. Sașa-Liviu podróżował przez różne zakątki Bałkanów, poznając lokalnych instrumentalistów oraz śpiewaków. W poszukiwaniu muzykantów był m.in. w rejonie Botoszanów, nagrywał też pieśni i opowiadania Arumunów, odwiedzał także Anatolię, w której zetknął się z tureckim sazem. Utwory wykonywane przez Balkan Taksim niekiedy zachowują oryginalny tekst pieśni i część jej linii melodycznej, innym razem bazują głównie na szorstkim brzmieniu tradycyjnych instrumentów. Baza ta jest następnie przearanżowywana i przetwarzana przez efekty elektroniczne, by w połączeniu z charakterystycznym śpiewem wokalisty pokazać nam fragment pełnego niuansów muzycznego pejzażu Bałkanów i sąsiadujących z nimi regionów.