Artur Pastor urodził się w 1922 roku w Alter-do-Chão, zmarł w 1999 roku w Lizbonie. Jego pierwszym spotkaniem z fotografią była dokumentacja zdjęciowa wykonana na potrzeby pracy dyplomowej w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Évorze. Tak narodziła się jego wielka miłość do fotografii.W 1953 roku Pastor rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Rolnictwa w Lizbonie, gdzie założył Archiwum Fotograficzne. Przez lata był odpowiedzialny za organizację ponad 10.000 zdjęć, składających się na Bibliotekę Fotografii Inspektoratu. Równolegle współpracował z innymi organizacjami związanymi z rolnictwem i rybołóstwem, będąc autorem wielu projektów redakcyjnych, m.in. publikacji „A Fotografia e Agricultura”.
    W ramach swojej działalności zawodowej Artur Pastor wykonywał dokumentację fotograficzną różnych obiektów Głównego Inspektoratu Rolnictwa, oficjalnych wizyt i spotkań roboczych. Dokumentacja ta stanowi część jego bardzo zróżnicowanej kolekcji fotograficznej, której znaczna część skupia się na portretowaniu życia codziennego Portugalczyków, zwyczajów i strojów, dziedzictwa portugalskich miast i wsi.Artur Pastor brał udział w wielu wystawach, konkursach oraz krajowych i międzynarodowych salonach fotograficznych.W 2001 roku Urząd Miasta Lizbona zakupił od rodziny Artura Pastora posiadłość, w której znajdowało się około 210.000 różnorodnych materiałów fotograficznych. Obszerny dorobek fotograficzny Pastora (tworzony od lat 40. XX wieku do roku jego śmierci) został zdigitalizowany i przygotowany do pokazania szerszej publiczności, zarówno w formie internetowej bazy danych, jak i na kilku wystawach. Aktualnie spuścizna fotograficzna Artura Pastora stanowi część Archiwum Miejskiego w Lizbonie (Arquivo Municipal de Lisboa).