Jury w składzie: Mariola Tymochowicz (UMCS Lublin) – przewodnicząca komisji, Małgorzata Jaszczołt (Państowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Julita Charytoniuk (Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia) – sekretarz Komisji, oceniając kunszt artystyczny prezentowanych prac, zgodność z tradycyjnymi wzorami i techniką wykonania, przekaz istotnych wartości kulturowych, jak również ogólną estetykę stoiska, po zapoznaniu z pracami prezentowanymi na Jarmarku Rzemieślniczym przyznało nagrody w postaci zaproszeń do udziału w kolejnej edycji Jarmarku Jagiellońskiego w 2021 r następującym osobom:

1. Wanda Krzymińska (haft kaszubski)

2. Teresa Pryzmont (podlaskie tkactwo dwuosnowowe)

3. Stefania Suchora (plecionkarstwo)

4. Małgorzata Barnat (haft kujawski)

5. Wiesława i Marian Łoboz (zabawkarstwo beskidzkie)

6. Halina Kurek (makatki)

7. Wiesław Chołuj (plecionkarstwo)

8. Stefania Topola (kroszonki opolskie)

9. Aleksandra i Krzysztof Zawaccy (pająki, kwiaty z bibuły, rzeźba)

10. Marek i Adam Kozak (kowalstwo)

11. Zofia Pacan (haft i plastyka obrzędowa)

12. Marianna Kamola (tkactwo)

13. Bernadeta Musiał (tkactwo Górali Czarnych)

14. Małgorzata Polańska- Kubiak (koronka, tkactwo Górali Czarnych)

15. Janina Furtak (tkactwo)

16. Józefa Furtak (tkactwo)

17. Janina Mazurek (tkactwo)

18. Halina Kukuczka (koronka koniakowska)

19. Beata Legierska (koronka koniakowska)

20. Tadeusz Adamski (rzeźba)

21. Lucyna i Andrzej Kozłowscy (malarstwo, rzeźba)