Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Polska,

Żerdź

    • [artystka tyradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]

    Pani Zofia Stalęga zajmuje się tkactwem od ok. 10 lat. Jest to tradycja rodzinna przekazana jej przez mamę. Do wyrobów pani Zofii należą głównie chodniki, za które otrzymała nagrodę podczas Dożynek Powiatowych w Gołębiu.