Bartnictwo, Pszczelarstwo

Polska,

Lublin

    Pan Witold Nydza zajmuje się pszczelarstwem od 1986 r. Sprzedaje miody z własnej pasieki (7 gatunków), pyłek kwiatowy, propolis, pierzgę, świece i inne wyroby z wosku własnej produkcji. Należy do Stowarzyszenia Pszczelarzy Lubelskich. W 2002 r. otrzymał Dyplom Uznania za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepiej prowadzoną pasiekę Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.