Malarstwo

Polska,

Chełm

    • [Zdjęcie czarno-białe, przedstawia uśmiechniętą kobietę. Kobieta siedzi przy swoim stanowisku przed nią jej rękodzieło - pisanki.]]

    Malarka i poetka. Wykonywała obrazy olejne na płótnie, przemawiające charakterystycznymi, mocnymi zestawieniami barw. Tematyka związana była z życiem na wsi, z wiejską obrzędowością i zwyczajami, zapamiętanymi jeszcze z dzieciństwa. Jak sama mówiła, jej obrazy to „powrót do starej wsi, która ginie”.