Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

      Wykonuje wojskowe stroje ukraińskich kozaków oraz zbroje i amunicje