Bednarstwo, Obróbka drewna

Litwa,

Marijampolė

    Pan Vitalius wyrobem drewnianych łyżek, misek i beczek zajmuje się od 1992 r. Jest członkiem Lietuvos tautodailininkų sąjunga (Związku Twórców Ludowych), czołowej organizacji skupiającej twórców reprezentujących poszczególne dziedziny ludowego rzemiosła Litwy. W roku 2013 został nagrodzony w Konkursie na Twórcę Jarmarku Jagiellońskiego.