Garncarstwo i ceramika

Białoruś,

    Pan Vasyl Lohvin zajmuje się garncarstwem od 32 lat. Jest samoukiem. Należy do Białoruskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wyróżniony licznymi nagrodami w kraju i za granicą.