Garncarstwo i ceramika

Ukraina,

Opishnya

    Pani Valentyna Loboychenko zajmuje się garncarstwem od 1989 roku. Wykonuje zabawki oraz inne formy prezentujące twórczość ludową z Połtawy. Należy do Ukraińskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.