Kowalstwo i obróbka metali

Polska,

Lublin

    Pan Tomasz kowalstwem zajmuje się od 1993 roku – praktyki, egzaminy na czeladnika, praca w kuźni w Wojciechowie, a następnie własna pracownia w Dąbrowicy pod Lublinem. Wszystkie pracą są kute na gorąco w ogniu kowalskim ze stali lub metali kolorowych. Wykonuje świeczniki, podkowy, komplety do kominków, zawiasy, broń białą. Laureat wielu nagród.  Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Stowarzyszenia Kowali Polskich.