Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Ukraina,

Cherniahiv

    • [artystka tradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]

    Pani Tetiana tkactwem zajmuje się od 1997 roku. Uczyła się w Żytomyrskiej Szkole Kultury i Sztuki im. Ivana Ohijenka, a także w Kosowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej. Tka elementy stroju ludowego, serwety, kilimy, etc. Interesuje się również tradycyjną wycinanką.

    Jej prace brały udział w wielu wystawach i konkursach. Panią Tetianę obok tkactwa i wycinanki interesują także inne działy etnografii. Jest członkiem Niezależnego Centrum Etnograficznych Badań Żytomyrskiego Polesia.