Kowalstwo i obróbka metali

Ukraina,

Lwów

      Pan Świętosław w swojej kuźni wykonuje kowalskie wyroby użytkowe