Ikonopisarstwo, Plastyka obrzędowa i zdobnicza

Ukraina,

    Pani Svitlana Iukhymiuk zajmuje się pisankarstwem i pisaniem ikon od 2008 roku. Jest laureatką wielu wyróżnień. Uczestniczka wystaw pisanek i ikon.