Hafciarstwo i koronkarstwo

Białoruś,

Brześć

  • [artystka tradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]

  Pani Stanisława Karpol od dzieciństwa kontynuuje rodzinne tradycje hafciarskie. Białoruskim haftem płaskim i krzyżykowym zdobi tradycyjne stroje, obrusy, serwetki czy pościel. Wykorzystuje wzory z różnych zakątków Polesia. Projektuje stroje z elementami haftu ludowego, poddaje renowacji dawne stroje i hafty. Jest uczestniczką oraz organizatorką wielu wystaw, konkursów i jarmarków, a także prezeską Towarzystwa Twórców Ludowych Polskiego Kulturalno-Sportowego Klubu „Razem do Sukcesu” obwodu Brzeskiego. Założyła Stowarzyszenie Twórców Ludowych przy ZPB w Brześciu.

   

  Kontakt

  e-mail: stanislawarodziewicz@gmail.com

  telefon: +375 298296623