Rzeźba

Polska,

Łuków

    Rzeźbiarz ludowy, zajmuje się tematyką sakralną i świecką. Pan Robert tworzy od 1997 roku. Jego dziadek był bednarzem. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz do Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Otrzymał różne wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich.