Bartnictwo i pszczelarstwo

Polska,

Lublin

    Pani Paulina Dąbrowska zajmuje się własną pasieką i produkcją miodu. Pasieka Rodzinna Dąbrowskich istnieje od 1935 roku i jest to tradycja pokoleniowa. Od 1990 roku produkują miód i inne produkty. Pani Dąbrowska należy do Związku Pszczelarskiego w Lublinie, Stowarzyszenia Polanka i Związku Zawodowego Pszczelarzy.