Tkactwo, dziewiarstwo, krawiectwo

Białoruś,

    • [artystka tyradycyjna przy swoim stanowisku na Jarmarku Jagiellońskim.]

    Tkactwo